မြန်မာ့လူ့ပတ်ဝန်းကျ...
 
Share:
Notifications
Clear all
မြန်မာ့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း
Posts
Topics

မြန်မာ့ရိုးရာ ယဥ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ မြန်မာ့လူနေမှု အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် ရိုးရာ၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယုံကြည်မှု စသည်တို့ကို ရေးသား တင်ပြ ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

1
1

ပြည်ပမှမြန်မာ့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး စသည့် အကြောင်းအရာများကို တင်ပြဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

2
2

မြန်မာ့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ မြန်မာ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ကြုံမြင်တွေ့ရသည့် ပြဿနာများ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများအကြောင်းကို ဖတ်ရှုဆွေး‌နွေးနိုင်ပါသည်။