ရာဇဝတ်မှု၊ အကြမ်းဖက...
 
Share:
Notifications
Clear all
ရာဇဝတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် တရားစီရင်ရေး
Posts
Topics

နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အာဏာလုယူမှုကြီး (၂၀၂၁)

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့သည့် မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့များ၏ နိုင်ငံတော် အာဏာလုယူမှုကြီး နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှု၊ ဆွေး‌နွေးနိုင်ပါသည်။

92
27

ရာဇဝတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် တရားစီရင်ရေး

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၊ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် ရာဇဝတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် တရားစီရင်ရေးများကို ဖတ်ရှု၊ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

Author Name

Use only English letters in the name.

Author Email

Your email address will not be published.

Topic Title *

(မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားလျှင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ)

Maximum allowed file size is 5MB

Preview 0 Revisions Saved

No topics were found here