မြန်မာ့ရိုးရာ ယဥ်ကျ...
 
Share:
Notifications
Clear all

မြန်မာ့ရိုးရာ ယဥ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ

မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် ရိုးရာ၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း အကြောင်းများ