မြန်မာ့ရိုးရာ ယဥ်ကျ...
 
Share:
Notifications
Clear all

မြန်မာ့ရိုးရာ ယဥ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ မြန်မာ့လူနေမှု အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် ရိုးရာ၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယုံကြည်မှု စသည်တို့ကို ရေးသား တင်ပြ ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ပါသည်။